icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Zadaniem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest: pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań w obszarze: produkcji, usług, edukacji i zarządzania.  Misją Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest:
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego poprzez:

- Transfer osiągnięć naukowo - badawczych,
- Informację gospodarczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- Systemy jakości ISO,
- Kształcenie przez Internet,
- Targi i konferencje.