icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 05.07.1996. Nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Baza dydaktyczna WSA w Łomży to 9300m2 powierzchni użytkowej. W tym dwie nowoczesne sale audytoryjne dla 250 osób każda, 6 sal stuosobowych, 7 -czterdziestoosobowych i 12 sal seminaryjnych dla małych grup studentów, 6 pracowni komputerowych, terminale komputerowe na holach budynku oraz labolatoria i specjalistyczne pracownie przedmiotowe. 

Uczelnia prowadzi kształcenie stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopnia)
  • Budownictwo (I stopnia)
  • Rolnictwo (I i II stopnia)
  • Towaroznawstwo (I stopnia)
  • Pielęgniarstwo (I i II stopnia)
  • Pedagogika (I stopnia).

Uczelnia oferuje wiele różnych kierunków studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Złotego Wieku.