icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Eurofirma Media Sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

EuroFirma Media świadczy usługi w następujących obszarach:

 - kompleksowe przygotowane dokumentacji związanej z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej
- pozyskanie zagranicznych kontaktów/kontraktów
- tworzenie strategii firmy i produktu
- tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR
- budowanie i wdrażanie strategii e-marketingu
- budowanie wizerunku przedsiębiorstwa
- budowanie strategii marki
- budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo, wizytówki, papier firmowy, teczki i inne materiały reklamowe.