icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
AQT Water S.A.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Od 2009 roku AQT Water S.A. buduje swoją reputację w sektorze zielonych technologii. Firma AQT Water S.A. w ciągu ostatnich lat stała się jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie zdecentralizowanych technologii oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy przemysłowych. Dzięki ponad 30000 instalacjom, wyprodukowanym zgodnie z najwyższymi standardami i normami unijnymi, AQT Water S.A. jest doceniana w całej Europie.  Podstawowy zakres działania Spółki to działalność w zakresie produkcji rozwiązań technologicznych na potrzeby sektora budownictwa w zakresie ochrony środowiska. Działalność operacyjna Spółki opiera się na produkcji oraz sprzedaży własnych technologii i produktów z zakresu oczyszczania ścieków, oczyszczania wód powierzchniowych oraz wtórnego wykorzystania wód opadowych. Emitent koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii GreenTech.