icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Misja Swissbau 2022

W dniach 03-06.05.2022 r. Polski Klaster Budowlany odwiedził targi SWISSBAU w Bazylei, Szwajcaria. Mimo mniejszej niż zwykle edycji tegorocznych targów w Szwajcarii, wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a firmom klastrowym, które pojawiły się w Szwajcarii, udało się zdobyć wiele ciekawych kontaktów biznesowych pod przyszłe kontrakty. Członek Polskiego Klastra Budowlanego - firma Giera, wystawiła swoje stoisko na SWISSBAU z dofinansowaniem. Firmy klastrowe, które wzięły udział w misji gospodarczej to: Telłącz, Manufaktura Mebli, Helio Tile, Barwa System, Megaplot.

Krótka relacja zdjęciowa poniżej:


Udział w misji objęty jest dofinansowaniem
w ramach Programu Promocji Polskiego Budownictwa i Wykończenia Wnętrz. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się na wyjazd, mogą otrzymać dofinansowanie obejmujące do 80 proc. kosztów związanych m.in. z: kosztem podróży, ubezpieczeniem, kosztem pobytu, zwiedzaniem targów, organizacją kolacji biznesowych i spotkań z instytucjami oferującymi wsparcie eksperckie w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym oraz certyfikacyjnym.


Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu "SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - III edycja" POIR.02.03.03-20-0004/18-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Podobne artykuły

Zdjęcie przykładowe
Plan misji wyjazdowych Polskiego Klastra Budowlanego
14.04.2022

Przedstawiamy aktualny plan misji gospodarczych na rok 2023. Zapraszamy do kontaktu!

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Polski Klaster Budowlany na targach BIG 5 w Kairze
20.07.2022

W dniach 25-27 czerwca odbyły się targi The Big 5 Construct Egypt.

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Polski Klaster Budowlany na targach Fensterbau Frontale
10.08.2022

W dniach 11-14 lipca 2022 roku braliśmy udział w międzynarodowych targach okien, drzwi i fasad, technologii i komponentów.

Czytaj więcej