icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Politechnika Białostocka
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Na 6 wydziałach Politechniki uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów.Politechnika Białostocka jest regionalnym liderem w obszarze badawczo-rozwojowym oraz dydaktyki. Studenci i pracownicy mają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. W latach 2004 -2021 PB zrealizowała ponad 130 projektów o łącznej wartości przekraczającej 493 mln zł.

Artykuły o firmie

Zdjęcie przykładowe
Studia Podyplomowe na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej
15.09.2022

Przemysł 5.0? Transformacja cyfrowa? Handel online? Chcesz sprawniej wdrażać technologie w firmie? Studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej pomagają zdobyć nowe kompetencje i usprawniać działanie firmy.

Czytaj więcej