icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Politechnika Białostocka
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Na 6 wydziałach Politechniki uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów.Politechnika Białostocka jest regionalnym liderem w obszarze badawczo-rozwojowym oraz dydaktyki. Studenci i pracownicy mają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. W latach 2004 -2021 PB zrealizowała ponad 130 projektów o łącznej wartości przekraczającej 493 mln zł.