icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów ze środków UE w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te w bezpośredni sposób wspierają budowę postaw przedsiębiorczych, promują spójność gospodarczą i społeczną, ale także dają możliwość podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, bezrobotnym, niepełnosprawnym. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oferuje także kompleksowe przygotowanie projektów obejmujące: opracowania założeń projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczenie projektu.