Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Dołącz do nas

Co zrobić, aby przystąpić do Wschodniego Klastra Budowlanego?

Aby zostać Członkiem Klastra budowlanego wystarczy zapoznać się i wypełnić trzy dokumenty: Deklarację członkostwa, Regulamin członkostwa oraz Kodeks etyczny Wschodniego Klastra Budowlanego.

Deklaracja członkostwa we Wschodnim Klastrze Budowalnym zawiera oświadczenie o chęci uczestnictwa w organizacji oraz oświadczenie o zapoznaniu się  i akceptacji Regulaminu członkostwa oraz Kodeksu etycznego Wschodniego Klastra Budowlanego.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Wschodnim Klastrem Budowlanym

  1.     Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;
  2.     Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;
  3.     Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;
  4.     Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej;
  5.     Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;
  6.     Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników;
  7.     Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich;

Jak przystąpić do Wschodniego Klastra Budowlanego?

Klaster ma charakter otwarty, a Członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu związana z szeroko pojętą branżą budowlaną, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze, zaakceptuje Regulamin członkostwa Klastra, zaakceptuje Kodeks Etyczny Klastra i uzyska akceptację Zarządu Klastra.

 

Kontakt:

Mariusz Wasilewski
tel. kom. 600 199 835,
e-mail:

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!