icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Zatrudnimy osobę na stanowisko Koordynator Produktu - Konfigurator Domów

28.04.2022

OGŁOSZENIE

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

zatrudni osobę na stanowisko Koordynatora Produktu – Konfiguratora Domów  
w ramach projektu „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie  – Polskie Centrum BIM” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

1.       Stanowisko: Koordynator Produktu – Konfigurator Domów

2.       Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Liczba miejsc pracy: I etat
 3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
 4. Wymagania:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe preferowane techniczne  (architekt/ konstruktor);
 • preferowane posiadanie uprawnień architektonicznych/ projektowych/ budowlanych bądź kreślarsko-technicznych,
 • doświadczenie zawodowe: wiedza i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania projektowania; min dwa lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Produkt Manager lub podobnym; min dwa lata doświadczenia w marketingi i sprzedaży
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość obsługi
 1. Zakres zadań:
 • całościowy nadzór nad przygotowaniem i wprowadzeniem produktu,
 • integracja pracy poszczególnych wykonawców usług zatrudnionych do zbudowania narzędzi informatycznych, projektantów domów, osób przygotowujących projekty cyfrowe na których opiera się produkt, realizatorów kampanii marketingowych,
 • współpraca z architektami, grafikami innymi podmiotami niezbędna z punktu widzenia uruchomienia cyfrowego konfiguratora domów,
 • podejmowanie decyzji w obszarze wdrożenia produktu, działań promocyjnych, sprzedażowych,
 • pozyskanie partnerów,
 • aktualizowanie danych   (materiały i technologie budowalne - spójne z ofertą rynkową firm),
 • aktualizacja ofert,
 • udzielanie informacji i pomocy klientom końcowym.
 • współpraca z zespołem projektowym,
 • udział w spotkaniach roboczych,
 1. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy
95/4ó/WE (RODO)”

 

można składać do dnia 28.05.2022 do godz. 15:30:

 1. osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
 2. mailowo: badowiec@polskiestowarzyszenie.pl