Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Wschodni Kongres Gospodarczy już po raz czwarty w Białymstoku.

27-06-2017

Wschodni Kongres Gospodarczy

Od 27 do 28 września w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego. To wielostronna debata, stawiająca w centrum zainteresowania sytuację gospodarczą Polski Wschodniej.

I edycja Kongresu z 2014 roku zgromadziła w Białymstoku ponad tysiąc uczestników – gości z Polski oraz Białorusi, Litwy, Ukrainy, Mołdawii i innych krajów Europy. W ponad 30 debatach tematycznych udział wzięło ponad 100 prelegentów. Rekordową liczbę uczestników zgromadziła ubiegłoroczna, III edycja WKG – 1.300 osób, co potwierdza coraz większe zainteresowanie różnorodnych środowisk udziałem w tego typu wydarzeniach. Obecnie możemy z całą pewnością podkreślić, że to przedsięwzięcie wpisuje się znacząco w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Organizacja kolejnego, czwartego „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017” będzie doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego Województwa Podlaskiego oraz Makroregionu Polski Wschodniej. Tematyka spotkań będzie koncentrować się na kwestiach najbardziej istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu, a także całej Polski Wschodniej, jak również na sposobach podnoszenia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej i wypromowaniu oferty inwestycyjnej regionów. W swoich założeniach debata ma na celu poszukiwanie nowego modelu współpracy miedzy pięcioma województwami Polski Wschodniej, tak aby najbardziej efektywnie wykorzystywać istniejące i przyszłe możliwości rozwoju tego regionu Polski.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji na stronie Kongresu: www.wschodnikongres.eu


Konferencja prasowa z udziałem Prezesa Kozłowskiego.

O tym jaki kształt i jaki kierunek będzie miał w tym roku Kongres, dlaczego jest tak istotny informowali podczas konferencji prasowej (22.06) prezes Grupy PTWP organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Wojciech Kuśpik, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich PUW Jarosław Worobiej, przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego Tomasz Kozłowski i prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk.

- Dane dotyczące poprzednich edycji Kongresu utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to wydarzenie bardzo potrzebne- podkreślał prezes Grupy PTWP organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Wojciech Kuśpik. – Hasło wiodące tegorocznej edycji Kongresu to „Pomysł na Wschód” . Będziemy dyskutować przede wszystkim o tym jakie są nasze relacje gospodarcze z najbliższymi sąsiadami – Litwą, Białorusią i Ukrainą, a także o pomysłach na rozwój województw Polski wschodniej.

Marszałek Jerzy Leszczyński zaznaczył, że Wschodni Kongres Gospodarczy, z racji miejsca w którym się odbywa,  pełni ogromna rolę w promocji regionu i przedsiębiorczości, ale nie tylko.
- Na Kongresie zostaną podjęte najważniejsze tematy dotyczące województwa podlaskiego, ale chcemy być również głosem  wszystkich regionów Polski Wschodniej, ponieważ mamy te same problemy jeśli chodzi o infrastrukturę, przyciąganie inwestorów.
Jerzy Leszczyński wyraził też nadzieję, że Kongres będzie znakomitym miejscem do dyskusji o współpracy ze Wschodem, a także z Unią Europejską
- Musimy nawiązywać nowe relacje gospodarcze, ale musimy też pamiętać, ze cały czas naszym głównym eksporterem są kraje Unii Europejskiej. Liczymy na udział wielu gości zagranicznych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli rządu i samorządowców. To będzie znakomita promocja regionu.

Tomasz Kozłowski z Podlaskiego Forum Gospodarczego podkreślał, że po raz pierwszy wszystkie regionalne środowiska przedsiębiorców biorą udział w organizacji Kongresu.
- Jesteśmy ważnym ośrodkiem życia gospodarczego makroregionu i naszym celem jest zaprezentowanie tego co jest unikatowe w skali kraju. Będziemy rozmawiać  jak rozwijać przedsiębiorczość, nie tylko tutaj ale także w całej Polsce Wschodniej. Planujemy wskazać kierunki zmian, które naszym zdaniem mogą wpłynąć na poprawę jakości życia codziennego w regionie.
 

Źródło oraz więcej informacji na stronie: www.wrotapodlasia.pl