Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Wschodni Klaster Budowlany rozpoczyna współpracę z Grodnoinwest z Białorusi.

04-10-2017

IV Wschodni Kongres Gospodarczy był doskonałą okazją do podpisania porozumień o przyszłej współpracy. Taki właśnie dokument został 28 września uroczyście podpisany w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, w przerwie obrad Kongresu.


 

Administracja Wolnej Strefy Ekonomicznej „Grodnoinwest” z Republiki Białoruskiej zawiązała pierwsze trwałe porozumienie o współpracy gospodarczej ze Wschodnim Klastrem Budowlanym. Kluczowymi Sygnatariuszami porozumienia był naczelnik administracji GrodnoInwest Siergiej Tkaczenko, a ze strony polskiej - Tomasz Kozłowski, Prezes Wschodniego Klastra Budowlanego oraz przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego.

Głównym celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania biznesu w sferze inwestycji, przemysłu i informatyki. Strony zgodnie określiły priorytety i kierunki, w jakich będą planowane przyszłe działania, rozwijające współpracę. A będą to między innymi wspólnie organizowane przedsięwzięcia informacyjne oraz realizowane projekty gospodarcze.