Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

WKB uczestniczy w pracach Zespołu przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

21-06-2017

W poniedziałek, 21-go czerwca, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie inauguracyjne Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.

Z ramienia Wschodniego Klastra Budowlanego obecny był Pan Tomasz Kozłowski, który w pracach Zespołu reprezentować będzie wspólne stanowisko firm zrzeszonych w ramach struktury Klastra.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia założeń projektu pilotażowego oraz roli Zespołu. Następnie zaprezentowano poszczególnych Członków Zespołu, dokonano Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu. Wybrano również członków podzespołów tematycznych.

 

Polsko- Szwedzki Projekt pilotażowy, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Innowacji i Przedsiębiorczości Królestwa Szwecji oraz Szwedzkim Stowarzyszeniem Samorządowych Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego (SABO) ma na celu kompleksową realizację inwestycji mieszkaniowej w Szwecji przez polskie firmy w roli generalnego wykonawcy. Polskie firmy są obecne i cenione na szwedzkim rynku budowlanym: budują w Szwecji, oferują swoje usługi, prowadzą roboty podwykonawcze, jednak celem projektu jest wypromowanie na szwedzkim rynku polskich podmiotów jako generalnych wykonawców. Przedmiotem prac zespołu będzie:

  • zarekomendowanie przedsiębiorstwa lub konsorcjum polskich przedsiębiorstw budowlanych, dających gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług do realizacji inwestycji budowlanej na terenie Szwecji oraz umożliwienie firmie lub konsorcjum wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym oraz
  • opracowanie materiałów, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom budowlanym udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez miejskie spółki zajmujące się dostarczaniem mieszkań na wynajem w Szwecji.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Źródło zdjęcia: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa