Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Warsztaty z nowelizacji Ustawy o SZWO i f-gazach 2017.

26-05-2017


Już wkrótce wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która zmienia obowiązki firm i operatorów urządzeń oraz dostosowuje polskie przepisy do rozporządzenia UE nr 517/2014!

Nowelizacja Ustawy o SZWO i f-gazach 2017

Rozszerzony obowiązek certyfikacyjny, zmiana zakresu dokumentacji, nowe kary

Jeżeli:

 • Jesteś odpowiedzialny za stan techniczny urządzeń chłodniczych, systemów klimatyzacji i pomp ciepła
 • Prowadzisz działalność związaną z instalacją, serwisowaniem, konserwacją chłodni, klimatyzacji i pompy ciepła
 • Produkujesz urządzenia chłodnicze, systemy klimatyzacji, pompy ciepła i stosujesz f-gazy jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki
 • Odpowiadasz za przygotowywanie i wypełnianie kart urządzeń oraz rocznych sprawozdań z zakresu produkcji, instalacji, serwisowania lub konserwacji

Weź udział w unikalnym szkoleniu, które szczegółowo wskazuje i wyjaśnia nowe obowiązki proceduralne i dokumentacyjne użytkowników, serwisantów i producentów urządzeń chłodniczych, systemów klimatyzacji i pomp ciepła

Program warsztatów:

 

BLOK I
F-gazy a nowelizacja ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

 1. Jaka jest w praktyce zależność między nowelizacją ustawy o SZWO i f-gazach a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014?
 2. Czego należy dopełnić, aby 100% wywiązać się ze wszystkich obowiązków środowiskowych wynikających ze stosowania f-gazów– opłaty za emisję, ewidencja odpadów, odpowiedzialność operatorów oraz serwisów za właściwą gospodarkę odpadami. W jakich sytuacjach zgodnie z nowelizowaną ustawą, f-gazy i SZWO traktowane są jak odpady?
 3. Jakie są ograniczenia i zakazy we wprowadzaniu do obrotu urządzeń zawierających f-gazy zgodnie z rozporządzeniem UE 517/2014 i co na ten temat mówi nowelizowana ustawa?
 4. Jaka nowa grupa osób fizycznych będzie musiała posiadać certyfikat dla personelu zgodnie z wymogami nowej ustawy?
 5. klimatyzacja

BLOK II
Jak zmienią się obowiązki przedsiębiorców biorących udział w obrocie f- gazami?

 1. Jakie nowe informacje i w jakiej formie będą musiały znaleźć się na etykietach produktów i urządzeń?Podpowiemy, jak zmienią się obowiązki producentów w zakresie wymogu etykietowania
 2. Jakie nowe dane będą musiały być przekazane w sprawozdaniach do Bazy Danych Sprawozdań i na co w związku z tym bezwzględnie należy zwrócić uwagę?
 3. Jakich formalności dokumentacyjnych musi dopełnić przedsiębiorca, aby przyjąć dostawę substancji kontrolowanej lub f-gazu?
 4. Kiedy niehermetycznie zamknięte urządzenia napełnione f-gazami będą mogły być przekazane końcowemu użytkownikowi?
 5. Co może być dowodem przeprowadzenia instalowania urządzenia niehermetycznego przez firmę?
 6. klimatyzacja

BLOK III
Zmienione obowiązki, których będą musieli dopełnić operatorzy, użytkownicy i właściciele urządzeń

 1. Kto, zgodnie z zapisami nowej ustawy, ponosi odpowiedzialność za sprawowanie kontroli nad urządzeniem przez osobę trzecią – operator czy właściciel urządzenia, jeśli są to dwie różne osoby?
 2. W jaki sposób zmienią się zasady przeprowadzania okresowych kontroli szczelności urządzeń – jak często będzie trzeba je przeprowadzać i jak je dokumentować?
 3. Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz Baza Danych Sprawozdań– jak zostaną zmienione i jakich nowych funkcjonalności należy się spodziewać?
 4. Kto po zmianach w ustawie zobowiązany będzie do zakładania i prowadzenia Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej?
 5. Czy i jaką dokumentację należy prowadzić dla urządzeń wyłączonych z eksploatacji lub użycia, ale nieprzekazanych do końcowego unieszkodliwienia?
 6. Jak zmienią się uprawnienia firm, które serwisują, konserwują lub instalują urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i systemy klimatyzacji?

BLOK IV
Jak przebiega kontrola SZWO i f-gazów?

 1. Jednostki nadzoru i ich uprawnienia - Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna – w jaki sposób zmienione zostaną ich obowiązki?
 2. Jakie nowe kary mogą grozić za niedopełnienie obowiązków po wejściu w życie nowelizacji ustawy? Kiedy na firmę może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości od 6000 do 30000 zł?
 3. Jak przygotować się do kontroli ze strony organów nadzorujących? Jak zmienione będą zakresy prowadzenia kontroli?
 4. inspekcja pracy

 

 

Szczegóły oraz zapisy (KLIKNIJ TU)

Miejsce i termin

29.06. 2017 r. Warszawa
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
 

Koszt uczestnictwa:

Koszt udziału 1 osoby w warsztatach wynosi 999 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-17:00.

Uwaga! Aż 30% rabatu na szkolenie! Niższa cena 699 zł netto na zgłoszenia nadesłane do 11 czerwca!