Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego planuje zorganizowanie misji gospodarczej do Kazachstanu.

29-03-2018

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego planuje zorganizowanie w drugiej połowie maja 2018 r. misji gospodarczej do Kazachstanu, do Obwodu Kostanajskiego. Zostanie tam podpisane porozumienie o współpracy Województwa Podlaskiego z Obwodem Kostanajskim, jednym z najbogatszych regionów Kazachstanu.

Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poszukuje firm branżowych, które byłyby zainteresowane udziałem w wyjeździe z Marszałkiem Województwa Podlaskiego do Kazachstanu (druga połowa maja br.) i udziałem w  spotkaniach B2B z firmami z Obwodu Kostanajskiego. Profil: budownictwo, branża maszynowa (maszyny rolnicze i komunalne, urządzenia przemysłowe), przemysł rolno-spożywczy. Kwestia doboru branż zależy w dużej mierze od profilu firm z woj. podlaskiego, które zdecydują się na udział w misji.

Koszty przejazdów i pobytu we własnym zakresie. Bezpośrednią korzyścią z udziału w wyjeździe będzie możliwość nawiązania kontaktów biznesowych zarówno z władzami regionu, jak i firmami z Obwodu Kostanajskiego w czasie indywidualnych, profesjonalnie zorganizowanych spotkań B2B. Będzie je organizował Urząd Marszałkowski we współpracy z Akimem Obwodu Kostanajskiego i Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Wcześniejsze poznanie Państwa decyzji nt. udziału w wyjeździe umożliwi pozyskanie większej liczby potencjalnych partnerów handlowych do rozmów B2B i dopasowanie tych spotkań do profilu Państwa działalności.
 

W organizację spotkań oprócz Akima Obwodu (szefa władz regionalnych) i Marszałka Województwa Podlaskiego włączą się organizacje biznesowe po stronie kazachstańskiej, w tym Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Przemysłowo-Inwestycyjnego Akimatu Obwodu Kostanajskiego, „Toboł” S.A. oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Akimowi Obwodu Kostanajskiego zależy na pozyskaniu inwestorów, kontrahentów i partnerów handlowych z województwa podlaskiego oraz na  rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi regionami i podmiotami gospodarczymi. Stronę kazachstańską najbardziej interesują trzy sektory, w których istnieją największe potrzeby związane z unowocześnieniem procesów produkcyjnych/modernizacją infrastruktury: budownictwo, przemysł metalowy (w tym maszyny rolnicze i komunalne), sektor  spożywczo-rolniczy.  Wchodzą w to także  sektory powiązane takie, jak automatyka  i sterowanie, zarządzanie procesami przemysłowymi, ICT. Obwód Kostanajski poszukuje  producentów i dostawców sprzętu, maszyn, technologii  a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych inwestycjami i nawiązaniem kontaktów handlowych.

 

Obwód Kostanajski. Podstawowe dane:  25 proc. ogólnego zbioru zbóż w Kazachstanie pochodzi z tego regionu, 30 proc. produkcji żywnościowej.

Obwód Kostanajski jest jednym z najbogatszych regionów w Kazachstanie, który w promieniu tysiąca kilometrów ma 20 mln konsumentów na rynku euroazjatyckim. Obwód jest też jednym z ważniejszych regionów przemysłowych Kazachstanu. Działają tu zakłady przemysłu mineralnego, przetwórczego, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody. 50% dochodów obwodu pochodzi z eksportu przemysłu mineralnego. Ok. 50 % eksportu  przypada na kraje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, pozostałe rynki zbytu to Azja Środkowa.
 

Dane kontaktowe dla zainsteresowanych:

Referat Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kilińskiego16, Białystok 15-089

Tel. 85 66 54 987, fax: 85 66 54 440

Email:

www.coi.wrotapodlasia.pl

www.podlaskie.coie.gov.pl