Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Sukcesy klastrowiczów w uzyskaniu dofinansowania.

28-06-2017

 

Największym sukcesem może pochwalić się firma KAN Sp. z o.o., która znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej, uzyskując prawie maksymalną liczbę punktów 96 /100. Białostocka spółka KAN pozyskała dofinansowanie na "Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o." w ramach działania RPO 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Z kolei firma Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk, otrzymała pozytywny wynik w konkursie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, składając projekt pod nazwą: „ Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej”.

Tak wielki sukces możliwy był dzięki współpracy z Wschodnim Klastrem Budowlanym oraz  Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym- dziękujemy za zaufanie !!! Życzymy dalszych sukcesów naszym Klastrowiczom, a inne firmy zachęcamy do współpracy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych!