Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Spotkanie Rady Krajowych Klastrów Kluczowych w Ministerstwie Rozwoju.

31-10-2017

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dniu 14 listopada 2017 r. odbędzie się spotkanie Rady Krajowych Klastrów Kluczowych.
Są to cykliczne posiedzenia, których głównym celem jest wzmocnienie oraz wsparcie współpracy pomiędzy KKK oraz przedstawicielami administracji rządowej.

Główny zakres tematyczny poruszany na spotkaniach, to przede wszystkim omówienie założeń polityki klastrowej, organizacja i działalność Grupy Roboczej ds. polityki klastrowej oraz organizacja Rady Krajowych Klastrów Kluczowych. Poruszony zostanie również temat zasad przedłużenia statusu KKK.

Z ramienia Wschodniego Klastra Budowlanego na spotkaniu obecni będą Koordynatorzy Klastra - Prezes Tomasz Kozłowski oraz Wiceprezes Anna Moskwa.