Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Spotkanie Krajowych Klastrów Kluczowych w Ministerstwie Rozwoju.

19-05-2017

 

Na zaproszenie Podsekretarz Stanu Pani Jadwigi Emilewicz, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbędzie się spotkanie przedstawicieli Krajowych Klastrów Kluczowych.
Są to cykliczne posiedzenia, których głównym celem jest wzmocnienie oraz wsparcie współpracy pomiędzy KKK oraz przedstawicielami administracji rządowej.

Główny zakres tematyczny poruszany na spotkaniach, to przede wszystkim omówienie założeń polityki klastrowej, organizacja i działalność Grupy Roboczej ds. polityki klastrowej oraz organizacja Rady Krajowych Klastrów Kluczowych.

Z ramienia Wschodniego Klastra Budowlanego na spotkaniu obecny będzie Koordynator Klastra, Pan Tomasz Kozłowski.