Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Służebność przesyłu 2017 - warsztaty.

24-05-2017

Przepisy regulujące służebność przesyłu są bardzo zawiłe, a w orzecznictwie panuje duża rozbieżność!

Jedyne na rynku warsztaty, które pokazują, jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń po obu stronach sporu!

Jeżeli:

  • Domagasz się uregulowania służebności przesyłu i chcesz wyposażyć się w komplet argumentów i instrumentów prawnych, które zostały skutecznie użyte w podobnych sprawach sądowych
  • Chcesz wiedzieć, jakieinne źródła prawa może wykorzystać zarówno właściciel nieruchomości i przedsiębiorstwo przesyłowe, aby zabezpieczyć swoje interesy: zgoda na wejście na nieruchomość, miejscowe plany zagospodarowania, decyzje administracyjne , ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny
  • Chcesz wiedzieć,jak skutecznie uzasadnić wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności
  • Chcesz poznać wszystkie możliwości manewru w ustanowieniu bądź zanegowaniu zasiedzenia służebności

Zapraszamy na wyjątkowo narzędziowe warsztaty:

Służebność przesyłu 2017

Jak skutecznie zabezpieczyć i egzekwować interes stron – właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw przesyłowych na nowych i istniejących inwestycjach?

(warsztaty + konsultacje)

UWAGA!
W 2016 roku Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń dotyczących m.in. szkody lokalizacyjnej oraz istoty pasa służebności. Omówimy, jak w obliczu tych zmian przygotować niezawodną strategię negocjacyjną!

Podczas warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

  • Jakie przesłanki wskazują na przesadne obciążenie dla nieruchomości bądź jej właściciela, i pozwalają domagać się od przedsiębiorstwa przesyłowego zmiany lokalizacji urządzeń, co jest bardzo trudne przy inwestycjach pożytku publicznego
  • Jak udowodnić zasiedzenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa przesyłowego gdy brak stosownych dokumentów
  • W jakich wypadkach można skutecznie posłużyć się argumentem ochrony zdrowia w celu zablokowania niekorzystnej dla właściciela decyzji
  • Jakich metod proceduralnych użyć, gdy jest problem z ustaleniem drugiej strony sporu lub gdy druga strona powołuje się na inne organy/współwłaścicieli zaangażowane w sprawę, aby grać na zwłokę
  • Jak uregulować w umowie o ustanowienie służebności kwestię uciążliwości remontów bądź przebudowy urządzeń przesyłowych, aby zapobiec konfliktom i konieczności kierowania sprawy do sądu

Zapisy oraz szczegółówy PROGRAM (ZOBACZ)