Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Przetargi finansowane ze środków Funduszu E5P zaplanowane na 2018 r.

10-01-2018

DWE MSZ przekazuje w załączeniu informację o przetargach finansowanych ze środków Funduszu E5P zaplanowanych na 2018 r.

Fundusz E5P został ustanowiony przez Unię Europejską oraz państwa członkowskie UE i EFTA (w tym Polskę), a także USA oraz Tajwan na rzecz inwestycji w podnoszenie efektywności energetycznej, ochronę środowiska i redukcję emisji gazów cieplarnianych w 6 państwach Partnerstwa Wschodniego. Jest on zarządzany przez EBOR.

W grudniu 2017 r. kontrybutorzy funduszu zadecydowali o sfinansowaniu kolejnej transzy projektów energetyczno-środowiskowych:

Na Ukrainie:

· rekultywacjaskładowiska odpadów oraz wdrożenie systemu zarządzania odpadami we Lwowie – pierwsze przetargi zaplanowane na I kwartał 2018 r.

· wymiana taboru trolejbusowego w Mariupolu – pierwsze przetargi odbędą się w II kwartale 2018 r.

· zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej w Łucku – pierwsze przetargi są zaplanowane na marzec 2018 r. jednak bardziej realną datą jest maj

· modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Horiszni Pławni – pierwsze przetargi są zaplanowane na II kwartał 2018 r.

W Mołdawii:

· rekultywacja składowiska odpadów oraz wdrożenie systemu zarządzania odpadami w Kiszyniowie – pierwsze przetargi są zaplanowane na II kwartał 2018 r.

W Gruzji:

· zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz promocja wykorzystania OZE i paliw alternatywnych – nie podano szczegółowej daty przetargów z wyjątkiem informacji, że projekt ma trwać od 2018 do 2019 r.

Na Białorusi:

· budowa składowiska odpadów oraz wdrożenie systemu zarządzania odpadami – pierwsze przetargi mają odbyć się w I kwartale 2018 r.

W Armenii:

· zwiększenie efektywności energetycznej publicznej w Erywaniu m.in. po przez wykorzystanie OZE – pierwsze przetargi zaplanowane są na I kwartał 2018 r.

Mamy nadzieję, że zapoznanie się z ww. planami umożliwi Państwu jak najlepsze przygotowanie się do udziału w przetargach, z których pierwsze zaplanowane są już na I kw. 2018 r.

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania naszych stron, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o wydarzeniach realizowanych lub polecanych przez MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/

Na stronach www MSZ pod linkiem: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/informacje_przetarg/ udostępniamy również informacje o projektach i przetargach organizacji międzynarodowych.