Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Polsko-białoruskie rozmowy w klastrach i o klastrach.

13-12-2017

To był tydzień, w którym Wschodni Klaster Budowlany dzielił się swoim doświadczeniem z gośćmi z Białorusi. Białystok odwiedzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości na Białorusi, przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców oraz firmy zainteresowane zrzeszaniem się w klastry. Wizytę zorganizowała Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Podczas tych spotkań udzielono odpowiedzi na najważniejszą kwestię, czyli od czego zacząć inicjatywę klastrową, oraz zaprezentowano m.in. dobre i złe praktyki związane z zarządzaniem codzienną działalnością klastra. Nie zabrakło też informacji o wsparciu finansowym inicjatyw klastrowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego szczegółowo przedstawili wszystkie dostępne możliwości.


 

 
Spotkania takie to kolejny krok w próbie nawiązania ścisłej współpracy między klastrami a firmami i instytucjami otoczenia biznesu funkcjonującymi na Białorusi. Zwieńczeniem wizyty był piątkowy „okrągły stół” czyli spotkanie z ekspertami, na którym omawiano m.in. polskie doświadczenia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem klastrów. Zaprezentowano nie tylko historie sukcesu we wdrażaniu inicjatyw klastrowych ale również trudności i problemy napotkane w Polsce w procesie wprowadzania modelu klastra do praktyk biznesowych. Dyskutowano nad wpływem klastrów na wzrost gospodarczy oraz współpracą sektora nauki w procesie tworzenia klastrów.
 
W trakcie spotkania dwie instytucje z Białorusi podpisały list intencyjny o nawiązaniu współpracy ze Wschodnim Klastrem Budowlanym: Piński Miejski Komitet Wykonawczy reprezentowany przez Michaiła Nikołajewicza Samołazowa oraz „Inaleks Energy” sp. z o.o., reprezentowany przez Eduarda Konstantinowicza Szelera. Wschodni Klaster Budowlany reprezentował dyrektor Biura Klastra ds. Kontaktów Zagranicznych, Adam Krajewski.