Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Konsultacje nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług - propozycja podzielonej płatności

16-05-2017

 

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za towar lub usługę jest dokonywana w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT.

Podzielona płatność oznacza ograniczenie prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i nieprzekazaniu go do urzędu skarbowego.

W proponowanym systemie środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik będzie mógł wykorzystać wyłączenie do zapłaty VATu na konto VAT kontrahenta oraz do wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego. Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie w formie postanowienia, podatnikom którzy nie budzą żadnych wątpliwości organu podatkowego, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzję o zastosowaniu systemu podzielonej płatności podejmować będzie nabywca! Projekt nie przewiduje zmian w zakresie odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych!

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

 

Proszę o zgłoszenie uwag lub zainteresowania projektem w terminie do 25 maja br.
Projekt jest dostępny także na stronie RCL (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298150).