Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Konferencja klastrowa: "Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4"

29-05-2017
Konferencja jest skierowana do przedstawicieli administracji (policy makers), klastrów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji zainteresowanych polityką klastrową.
 
W ramach Konferencji możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat różnic i wyzwań polityki klastrowej w poszczególnych państwach V4+4. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń w tworzeniu i wdrażaniu polityki klastrowej oraz wspólnego zastanowienia się nad sposobami włączenia klastrów do promowania przedsiębiorczości, akceleracji MŚP, umiędzynarodowienia działalności oraz cross-sektorowej współpracy.
 
Ponadto, w ramach Konferencji zaplanowano sesje nakierowane na konkretne obszary działania klastrów, takie jak: systemy i środki transportu, zdrowe społeczeństwo, zrównoważona energetyka oraz inteligentne i energooszczędne budownictwo, surowce naturalne i gospodarka odpadami. W trakcie poszczególnych sesji przeprowadzona zostanie również dyskusja w zakresie trendów, barier i wyzwań dla rozwoju klastrów oraz budowania współpracy w ramach państw V4+4.
 
W trzeciej częsci Konferencji zaplanowano matchmaking klastrów, który powinien przyczynić się do nawiązania owocnej współpracy pomiędzy klastrami.
 
Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.
PROGRAM (zobacz)