Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Internacjonalizacja II 2018-2020.

19-10-2017

Internacjonalizacja II 2018-2020.
Prosimy wszystkie firmy klastrowe, które są zainteresowane targami oraz misjami gospodarczymi na lata 2018-2020 o kontakt z biurem Wschodniego Klastra Budowlanego. Planowany okres realizacji projektu: od sierpnia 2018 nie dłużej niż lipiec 2020, przy czym długość projektu uzależniona będzie od zgłoszonych imprez targowych i harmonogramu projektu. Koordynator zastrzega sobie możliwość ograniczenia imprez targowych na firmę z uwagi na budżet jakim dysponuje w ramach projektu.

Udział w projekcie musi być potwierdzony wypełnieniem deklaracji udziału (w załączeniu).

Informacje powinny mieć już formę konkretnego zestawienia (najlepiej w tabeli excel), w tym:

 1. Nazwa targów.
 2. Miejsce targów.
 3. Termin targów.
 4. Opis stoiska (WYCENA STOISKA, wyspowe, szeregowe, kształt, przyłącza, wyposażenie, rodzaj zabudowy (własna, targowa), ilość m2, hala, monterzy na miejscu itp.).
 5. Ilość pracowników delegowanych do obsługi stoiska (kwalifikowane max. 3 os. z jednej firmy).
 6. Transport osób (rodzaj).
 7. Transport eksponatów (rodzaj transportu, ilość palet ewentualnie informacja dot. niestandardowych gabarytów, wartość palet).
 8. Destynacje misji zagranicznych, jakimi jesteście Państwo zainteresowani.

Firma planując wydarzenia targowe powinna uwzględnić wysokość pomocy de minimis jaką będzie dysponowała w okresie realizacji projektu.

Planowany okres realizacji projektu: od sierpnia 2018 nie dłużej niż lipiec 2020, przy czym długość projektu uzależniona będzie od zgłoszonych imprez targowych i harmonogramu projektu. Koordynator zastrzega sobie możliwość ograniczenia imprez targowych na firmę z uwagi na budżet jakim dysponuje w ramach projektu. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 6 mln. Budżet na poszczególne firmy będzie dzielony adekwatnie do zgłoszonych potrzeb.

Deklaracje udziału należy złożyć najpóźniej do: 24.10.2017 do godz. 13:00.

Zgłoszenia po 24.10.2017r. nie będą brane pod uwagę.

Z uwagi na doświadczenie w ramach bieżącego projektu PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WCZEŚNIEJSZYCH REZERWACJI POWIERZCHNI TARGOWYCH, A NA PEWNO NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH PŁATNOŚCI W TYM ZAKRESIE.
 

Poziom dofinansowania w ramach projektu:

 1. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami,
 2. do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami,
 3. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

KOSZTY KWALIFIKOWANE ( w ramach de minimis) W RAMACH PROJEKTU:

 1. dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 2. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 3. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 4. usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;
 5. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych tj. koszty diet, zwrot kosztów, noclegów, przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb to jest opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania lub miejsca parkingowe;
 6. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 7. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 8. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 9. reklamy w mediach targowych;
 10. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 11. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakup usług w zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakup usług tłumaczenia, zakup usług cateringowych.

KOSZTY KWALIFIKOWANE (w ramach pomocy publicznej) W RAMACH PROJEKTU:

 1. wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

W projekcie możliwe jest uwzględnienie przez danego członka klastra tylko jednej z tych kategorii kosztów (pomoc de minimis lub pomoc publiczna).