Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

II Kongres Liderów Zmian już niebawem!

13-04-2017

Dlaczego nie jesteśmy jednakowo skuteczni? Czego możemy nauczyć się od najlepszych?


To są pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi na DRUGIM KONGRESIE LIDERÓW ZMIAN. Do udziału w nim zostali  zaproszeni profesjonaliści, którzy poprzez swoje wystąpienia oraz w toku eksperckiej dyskusji podzielą się z uczestnikami Kongresu swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie przywództwa, odpowiedzą na pytania, udzielą porad, ale przede wszystkim zainspirują do autorefleksji i definiowania koniecznych zmian we własnym zakresie. Ważnym dodatkowym atutem Kongresu jest też możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między uczestniczącymi w nim przedstawicielami różnych środowisk. Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, dynamiczne zmiany w otoczeniu, ekonomia oparta na informacji i usługach oraz intelektualizacja pracy, wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i przewodzenia nim. Najważniejszą zmianą naszych czasów o charakterze rewolucyjnym jest odejście gospodarki opartej na mięśniach do gospodarki opartej na umyśle.

SZCZEGÓŁY ORAZ PROGRAM ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE:
WWW.KONGRESLIDEROWZMIAN.PL

Zapraszamy serdecznie


Kiedy gramy w warcaby, łatwo zauważymy, że ruchy pionków są takie same, łatwe do przewidzenia. Szachy rządzą się swoimi prawami, każda figura ma własne zasady poruszania, sukces w szachach warunkuje poznanie wszystkich ruchów figur i odpowiednie zastosowanie ich w strategii. Zwykli menedżerowie toczą boje w warcaby, znamienici Liderzy odkrywają w każdym pracowniku jego potencjał i możliwości. W taki oto sposób budują efektywną organizację.

Przywództwo w organizacji kojarzy się z zdolnością do odnoszenia sukcesu poprzez umiejętne kształtowanie zespołu i wpływanie na aktywność jego członków w realizacji założonych celów. Jego podstawą jest autorytet przywódcy i akceptacja jego władzy, dzięki którym może on skutecznie wyznaczać kierunek działania oraz mobilizować innych do podejmowania nowych wyzwań i odnoszenia zwycięstw.