Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Dotacje unijne 2014-2020

25-05-2017

Polskie  Stowarzyszenie  Doradcze  i  Konsultingowe koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego oferuje kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o środki unijne w latach 2014-2020.

Oferujemy:

»  bezpłatną analizę potrzeb w zakresie inwestycji,

»  pomoc w określeniu najlepszych, możliwych źródeł finansowania inwestycji,

» przygotowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji (wniosków o dotację wraz załącznikami, w tym biznes planów, studiów wykonalności inwestycji, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko),

» pomoc w realizacji projektu, w tym pomoc przy procedurach wyboru wykonawcy lub dostawcy,

» rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu,

» kompleksowe zarządzanie projektem.

PLANUJESZ NOWĄ INWESTYCJĘ, MYŚLISZ O ROZWOJU – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Dla członków klastra atrakcyjne zniżki!