Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Coral sp.j. realizuje projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999MW.

18-07-2017
Uczestnicy porozumienia podjęli się działań na rzecz promocji energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Coral s.j. zobowiązała się do podjęcia kroków w celu realizacji projektu pn. „Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne  i edukacyjne firmy Coral”.

Jest to jeden z kilku projektów fotowoltaicznych, którym w czerwcu 2016 r. przyznano unijne dofinansowanie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w perspektywie 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt został również zgłoszony do udziału w pierwszej aukcji OZE w 2016r., którą wygrał. W dniu 10 czerwca 2017r. rozstrzygnięto konkurs wyłaniający generalnego wykonawcę inwestycji, którym została Energy Factor sp. z o.o.

Elektrownie fotowoltaiczne nie wymagają dostarczania paliw kopalnych, nie emitują spalin i nie powodują uciążliwego hałasu. Dzięki inwestycji uda się ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym nasza firma będzie miała aktywny wkład w osiągnięcie zobowiązań Polski względem UE, w sprawie zwiększenia udziału energii OZE w Krajowym Systemie Energetycznym. Wyprodukowana na farmie energia elektryczna trafi do sieci energetycznej. Jak szacuje Coral, roczna produkcja energii wyniesie 1040 MWh, co oznacza, że elektrownia jest w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie ok. 260 gospodarstw domowych.

Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmie:
• konstrukcję wsporczą do montażu modułów w układzie czterorzędowym w orientacji poziomej,
• 3632 moduły fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej, firmy Sharp, o mocy 275W,
• 22 inwertery solarne HUAWEI SUN2000 36KTL,
• instalacje elektryczne AC/DC,
• stację transformatorową wraz z przyłączem elektroenergetycznym.
 
Całość inwestycji zajmie powierzchnię około 2 hektarów terenu; ogrodzonego i zabezpieczonego elektronicznie. Do budowy konstrukcji wsporczej zostanie zużyte około 85 ton stali. Firma Corab z Bartoszyc - producent konstrukcji wsporczej -  gwarantuje 25-letnią ochronę antykorozyjną, uzyskaną w wyniku zastosowania powłoki magnelisowej, znacząco bardziej odpornej od powszechnie stosowanego cynkowania ogniowego. Zastosowana zostanie optymalna konfiguracja montażu modułów w orientacji poziomej, w czterech rzędach.

Zakończenie prac budowlanych przewidziano na 31 lipca 2017r. Do końca sierpnia  planowane jest podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej i formalne zakończenie procesu inwestycyjnego, który miał swój początek w czerwcu 2015r.

dr inż. Andrzej Sobolewski
Dyrektor Działu Energii Słonecznej CORAL