Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Budimex śrubuje zyski.

11-10-2017

Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za trzeci kwartał 2017 roku wyniósł 142 miliony złotych, co stanowi wzrost o 37 milionów złotych, czyli o 35 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. - Wzrost skonsolidowanego wyniku netto wynika z poprawy rentowności w segmencie budowlanym oraz wzrostu liczby przekazań notarialnych w segmencie deweloperskim – informuje spółka. W komunikacie podkreślono, że publikacja tych danych „jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.” Pełny raport za trzeci kwartał spółka opublikuje 25 października.

Przypomnijmy, że ten rok budowlany gigant może zaliczyć do udanych. Na koniec pierwszego półrocza spółka miała 194,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 146,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 721,77 mln zł w porównaniu z 2 429,7 mln zł rok wcześniej.

Czytaj więcej: http://budownictwo.wnp.pl/budimex-srubuje-zyski,308161_1_0_0.html