Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Eksperci budownictwa i ochrony środowiska

O praktycznych aspektach projektowania i instalowania sys-temów fotowoltaicznych podczas InEnerg® we Wrocławiu!

13-12-2015

Ilość systemów fotowoltaicznych instalowanych w Polsce dynamicznie rośnie. Wiele wskazuje na to, że w roku 2016 trend ten ulegnie dalszemu nasileniu. Jednak jest to wciąż rynek młody, na którym ważna jest wymiana doświad-czeń oraz podnoszenie umiejętności przez projektantów oraz instalatorów systemów PV

Więcej

Budownictwo zrównoważone – budynki energooszczędne i pasywne

17-10-2014

Budownictwo zrównoważone (ekologiczne) to stosunkowo nowy kierunek w budownictwie, od pewnego czasu coraz bardziej rozwijający się na polskim runku budowlanym. Celem budownictwa ekologicznego jest projektowanie i wznoszenie obiektów, z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu życia budynków oraz ich harmonijne usytuowanie w środowisku naturalnym. Polega ono m.in. na wykorzystywaniu materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, zmniejszeniu poboru energii, zazielenianiu budynków i terenów do nich przylegających.

Więcej

Megashor - nowy system szalunkowy firmy Palisander

17-10-2014

Megashor jest nowym, modułowym systemem podparcia wysokiej nośności, przystosowanym do przenoszenia obciążeń do 1000kN w osi.

Więcej

Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szansą firm budowlanych z Polski Wschodniej

17-10-2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako lider wśród instytucji zajmujących się finansowaniem ochrony środowiska oraz działań z zakresu gospodarki wodnej, stara się wspierać te działania w sposób skuteczny oraz efektywny.

Więcej

Krajowa branża budowlana - wskaźnik koniunktury

17-10-2014

Wskaźniki gospodarcze są rodzajem informacji gospodarczej, służą przedsiębiorstwom do oceny sytuacji rynkowej, a także są pomocne w podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Więcej

Domy szkieletowe firmy Danwood

17-10-2014

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na budowę domów prefabrykowanych, budynków, które już od lat cieszą się bardzo dużą popularnością na zachodzie Europy.

Więcej
1  2  3